KATEGORIE

OWADY BIEGAJĄCE
MOLE

PRODUKTY

TEZA PŁYN NA OWADY BIEGAJĄCE 400ML
Opis: mikroemulsja owadobójcza do użytku wewnątrz pomieszczeń Co zwalcza: karaluchy, prusaki, mrówki, pluskwy, pajaki, rybiki cukrowe, pchły oraz kleszcze Działanie: rozpylony z odległości 10 cm. (50ml/m2) zaczyna działać po 20 minutach
OWADY BIEGAJĄCE, MOLE, TYP, MEC

Sposób użycia

Mikroemulsja owadobójcza do użytku wewnątrz pomieszczeń. Skutecznie zwalcza organizmy takie jak: jak: karaluchy, prusaki, mrówki, pluskwy, pajaki, rybiki cukrowe, pchły oraz kleszcze.”

Rozpylać produkt na powierzchnie z odległości 10 cm. (50ml/m2) do momentu, w którym wnęki i miejsca, z których często wychodzą owady, zostaną odpowiednio zwilżone. Produkt zaczyna działać po 20 minutach. Rozpylać przy otwartych drzwiach i oknach, wyłącznie na powierzchniach, nigdy w powietrze. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Po zakończeniu pracy doładnie umyć ręce wodą z mydłem. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Wykazuje skuteczne działanie na powierzchniach gładkich w stosunku do: karaluchów, prusaków, rybików, pcheł, pluskiew, pająków oraz na powierzchniach porowatych wobec mrówek i kleszczy. W przypadku ponownego pojawiania sie organizmów, zabieg należy powtórzyć.